Telefon 22 43 78 09

Behandling af tab, sorg og krise ved psykolog Aarhus

For hvert menneske som oplever sorg eller tab, er sorgen unik i den forstand, at man sørger over at have mistet et menneske eller noget, som har været en del af en selv. Nogle sørger over at have mistet et menneske eller den kærlighed der gav livet mening. Andre sørger over at tingene forandre sig og at fremtiden nu ser helt anderledes ud.

Der er mange forskellige måder at føle sorg på. Nogle føler tristhed, manglende initiativ og er måske meget kede af det. Andre hengiver sig til nye projekter og mål, som for en periode kan aflede tankerne. Det er således meget forskelligt hvorledes vi sørger.

Forsinket sorg – Nogle gange kommer sorgreaktionen ikke med det samme. Det kan hænge sammen med, at den sørgende ikke tillader sig selv at sørge. Sorgen holdes på afstand, gerne ved hjælp af arbejde eller praktiske gøremål. Sorgen forsvinder dog ikke af den grund. Den kan bryde igennem, når man oplever noget der minder en om tabet. Eller den kan overvælde en på et senere tidspunkt, når kroppen ikke længere kan holde til hensættelsen.

Undgået sorg – Hvis den ”sorgramte” udelukker sorgen helt, kan det få langvarige følger. Disse følger kan være kropslige lidelser så som hovedpine, mavesmerter, mavesår, hjerteproblemer, astma osv. Samtidig kan den sorgramte opleve en række psykiske reaktioner som f.eks. depression, angst og stærke selvbebrejdelser. Ofte vil vedkommende ikke beskæftige sig med noget der minder en om sorgen. Til tider forekommer selvmordsforsøg og selvmord.

En undgået sorg kan betyde, at man reagerer ualmindeligt voldsomt på senere traumatiske oplevelser – selvom hændelserne tilsyneladende ikke er så voldsomme.

Kronisk sorg – Nogle mennesker fryser fast i mindet om det tabte og holder i årevis fast i sorgen. Tabet. De isolerer sig med deres minder og ønsker ikke at tage nye ting i livet ind. Sorgen fylder en del af deres liv, og det er blevet til en del af deres identitet. De ønsker ikke at slippe denne identitet.

Børn og sorg – Små børn kan træde ind og ud af en sorg, som vi træder ind og ud af et rum. De kan godt være dybt ulykkelige det ene øjeblik, for derefter at lege som om der intet var hændt kort efter. Der skal så ikke så meget til, før de pludselig kommer i tanke om tabet, og igen er ulykkelige.

Ofte er børn dobbelt ramt af sorg, for de prøver at gøre de voksne omkring sig glade. De tager et ansvar på sig, som ikke er hensigtsmæssig.

Krise

Udviklingskriser kan opstå når barnet f.eks. er blevet teenager, når forældrene er blevet forældre, når man som voksen indser at ungdommen nu uigenkaldeligt er forbi, eller når man skal forlade arbejdsmarkedet. De kendetegnes ved, at en ny tid skal til at gå i gang. Vi skal lære os nye færdigheder og gøre os erfaringer indenfor nogle anderledes rammer. De gamle færdigheder duer ikke til det nye. Vi skal slippe det vi har og tage imod det der kommer. Traumatiske kriser er derimod af kortere varighed, fra timer til uger, og er en helt konkret tilstand af psykisk forvirring og kaos og fysisk og fysisk utilpashed. Ved traumatiske kriser bør man konsultere sin læge.Leveret af